Prisökning på fjärrvärmebränslet

Det händer mycket i energivärlden vilket gör marknaden orolig. Detta märks också inom området för fjärrvärme. Den faktor som påverkar fjärrvärmepriset mest är bränslepriserna.

Bränslen-min.jpg

C4 Energi har under många år haft en stabil prisutveckling. Men fjärrvärmen står inför stora utmaningar med skenande bränslepriser. Detta är inte unikt för C4 Energi utan berör alla fjärrvärmeleverantörer i landet. Med de höga bränslepriserna kommer en markant prishöjning på fjärrvärmen bli oundviklig.

Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under många år, och fjärrvärmen står stark i sin konkurrenskraft på värmemarknaden. Nu har vi ett förändrat omvärldsläge vilket har gett kraftigt ökande kostnader för att producera fjärrvärme, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Läs inslaget på Energiföretagens hemsida här.

Vad är bakgrunden till prishöjningen av fjärrvärmebränslet?

  • Olika faktorer har lett till att efterfrågan på fjärrvärmebränsle ökat medan utbudet har minskat, främst på grund av den bränslebrist som orsakats av kriget i Ukraina. Länder som tidigare importerat bränsle från Ryssland, Ukraina och Belarus har övergått till att importera från andra länder, däribland Sverige.
  • Som en följd av den ekonomiska situationen i Sverige har byggandet i landet minskat. Detta leder till färre biprodukter som bark, flis och skogsrester som är en stor del av biobränslen i fjärrvärme.

  • Sverige är ett mycket attraktivt land att importera bränsle från till följd av vår låga kronkurs.

  • Importen av returträ och avfall från Europa till Sverige har minskat eftersom Europa har ökat incitamenten att använda dessa bränslen i stället för dyr naturgas. För att ersätta dessa bränsleflöden ökar efterfrågan på skogsbiobränslen på den lokala marknaden i Sverige.

Hur mycket beräknas fjärrvärmebränslets priser att öka?

Marknaden är just nu oerhört osäker, men av allt att döma kommer fjärrvärmebränslet öka med cirka 60–80% för kommande eldningssäsong (augusti 2023-juli 2024). Observera att detta är kostnadsökningen för fjärrvärmebränslet och inte kostnadsökningen för konsument.

Hur kommer bränslepriserna påverka fjärrvärmepriset?

Den faktor som påverkar fjärrvärmepriset allra mest är just bränslepriserna. Därför blir en prisjustering av fjärrvärmen oundviklig. C4 Energi arbetar med att på olika sätt minska de kostnader vi kan påverka, och kommer fördela kostnadsökningen över några år för att möta upp det nya normalläget.

Långsiktigt är det dock viktigt att vi får kostnadstäckning- för att kunna erbjuda en stabil och säker leverans av fjärrvärme även i fortsättningen. Därför hoppas vi på förståelse för att prishöjningarna kommer att ligga på en högre nivå än de har gjort de senaste åren.

Trots den stora efterfrågan på biobränslet ska vi värma Kristianstad kommun också i vinter.