Av egen kraft

Tillsammans får vi vår hemkommun att växa. Av egen kraft.

C4Energi_Elhandelskampanj_2024_Webb_Landningssida_800x425px_K02.jpg

När du väljer det lokala energibolaget som energileverantör bidrar du till att utveckla den kommun där du och jag bor och verkar. C4 Energi är kommunalägt och vårt överskott går tillbaka till dig och din hemkommun. Så att Kristianstad kan växa av egen kraft.

Investeringar över miljarden

Vi ökar nu investeringstakten markant. Tidigare gjorde vi investeringar på drygt 400 kronor per kund och år. Nu tiodubblar vi summan. Fram till och med 2027 kommer vi årligen investera drygt 300 miljoner kronor. Det handlar bland annat om utbyggnad av elnätet och förbättringsarbete av det befintliga nätet. Även byte av kabelskåp och äldre ledningar är projekt som sker kontinuerligt.

Genom att förbättra vår infrastruktur kan vi omfördela laster och öka kapaciteten i elnätet för att hantera framtidens behov och på så sätt stärka konkurrenskraften i Kristianstad.

Utvecklingsprojekt 

Tillsammans med infrastrukturbolaget Polar Capacity bildade vi i slutet av förra året Effektbolaget som vi äger till hälften. Genom Effektbolaget etablerar vi en storskalig batterianläggning som kommer bidra till att kapa effekttopparna samt fungera på Svenska Kraftnäts stödköpsmarknad.

Framtiden med den gröna omställningen är spännande och Kristianstad har stor potential till utveckling. Utöver batterilagring finns också i planerna att etablera en gasturbin samt en ny panncentral för att utöka fjärrvärmens kapacitet.

För att klara det ökade behovet av el kommer det i framtiden också krävas en ökad lokal produktion. Det ska ske genom fler solcellsinstallationer, privat och företag, men det finns också intresse för en ny solcellspark.

Samverkan är nyckeln

Oavsett hur många åtgärder vi gör: Utan samarbete med andra aktörer kommer vi inte kunna nå önskat resultat. Därför krävs det gemensamma krafter. Tillsammans med kommunen, näringslivet, politiker och invånarna i Kristianstad bygger vi det nya energisamhället som är redo för framtidens behov och som gör att Kristianstad kan fortsätta växa av egen kraft.

Vi har även regionalt sammarbete med Skånes Effektkommission, där vår målsättning är att göra Skåne till en stark och konkurrenskraftig region med en självförsörjningsgrad av energi på 50%.

Kampanjljusswosh.png