Ny elanslutning privatkund

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el i vårt elnätsområde behöver du beställa en ny elanslutning. Vi hjälper dig här steg för steg hur du ska gå till väga.

Två män står i kontorsmiljö och håller i ritningar.

 

Så får du en elanslutning

 • Anlita en elektriker.
  Kontakta ett auktoriserat företag och beskriv vad det är du vill göra. På elsäkerhetsverkets hemsida hittar du ett användbart register över dessa företag.
 • Vi får din anmälan från elektrikern.
  Din elektriker skickar in föranmälan till oss att du vill göra någon typ av elanslutning.
 • Du får en offert från oss. 
  Utifrån din anmälan genom elektrikern kommer vi att sammanställa en offert till dig. Då får du veta hur mycket din anslutning kommer att kosta och vilka villkor som gäller. Offerten gäller i en månad. Ju fortare vi får din beställning desto snabbare kan vi påbörja arbetet.
 • Elektrikern får våra villkor.
  Ungefär samtidigt som du får din offert informeras elektrikern om de villkor som gäller för att kunna genomföra sin del av arbetet.
 • Vi förbereder arbetet och söker tillstånd.
  Vid en nyanslutning behöver vi ibland gräva utanför din tomt för att dra fram nya elkablar. Då krävs tillstånd från markägaren och det kan till exempel vara kommunen, vägföreningar eller Trafikverket. När vi fått de tillstånd som behövs kan vi utföra vårt arbete.
 • Elektrikern meddelar att arbetet är klart.
  Innan vi kan slutföra arbetet ska elektrikern intyga att allt är förberett genom att skicka en färdiganmälan till oss.
 • Vår elmontör slutför arbetet.
  När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med din elektriker om tidpunkt för att slutföra arbetet tillsammans på plats. Anläggningen blir därefter spänningssatt.
 • Vid ny elanslutning - välj ett bra elavtal. 
  Du väljer helt själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något aktivt val får du elleverans från vår anvisade leverantör, C4 Energi AB. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elhandelsavtal, så vi rekommenderar att du själv kontaktar en elhandelsleverantör och gör ett aktivt val.

Så lång tid tar det att få en ny elanslutning

Vissa ärenden kan vi lösa inom några veckor medan andra tar månader. Tiden beror på hur omfattande arbetet är. Elektrikern kommer att få besked om villkoren för sitt arbete inom två till fyra veckor från det att vi fått in en komplett föranmälan. Då skickar vi en offert som bekräftas av kunden genom en beställning.

När elektrikern är klar med sitt arbete meddelar elektrikern oss genom färdiganmälan att fastigheten är klart för inkoppling. Om elnätet går ända fram till fastighetsgränsen och er huvudsäkring är maximalt 25 A tar det sedan omkring två till fyra veckor för oss att installera elen. Vår elmontör kommer att kontakta er elektriker för att boka en tid.

För större elanslutningar eller om elnätet inte redan är framdraget till fastighetsgränsen, måste vi bygga ut elnätet för att kunna genomföra anslutningen. Det kan då ta tre till sex månader efter en komplett föranmälan att färdigställa din elanslutning. Är arbetet särskilt omfattande kan det ta ytterligare tid.

Vad kostar det?

För lågspänningsanslutningar till och med 200A servissäkring gäller tabellen nedan.

Klass Servissäkring (A) Anslutningsavgift (inklusive moms)
1 16-25 37 500
2 35-50-63 56 750
3 80-100-125 94 000
4 160 118 000
5 200 145 000

För Klass 1 ingår 45 meter kabel inom tomtmark. För övriga klasser tillkommer kostnad för kabel inom tomtmark. C4 Elnäts aktuella självkostnadspris tillämpas. Om avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter eller för anslutningar utanför områden med sammanhållen bebyggelse offereras dessa fall separat för varje enskilt fall.

Vill du överklaga din anslutningsavgift?

Eftersom Sveriges elnätsbolag inte är konkurrensutsatta står våra avgifter och villkor under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Det är en oberoende myndighet som bevakar och godkänner priserna så att de är skäliga, kostnadsreflekterande och icke diskriminerande. Du har alltid möjlighet att begära prövning av din nyanslutningsavgift hos Energimarknadsinspektionen.