Laddbox

Med en laddbox från C4 Energi laddar du din elbil tryggt och säkert hemma.


Vårt erbjudande

C4 Energi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök där vi inspekterar vilka möjligheter som finns att på bästa sätt installera en laddbox. I installationsexemplet nedan ingår en standardinstallation av laddboxen i priset.

Vi erbjuder flera olika typer av laddboxar, bland annat från Charge-AMPS och GARO. 


Exempel på installation av laddbox

Laddbox LAST, GARO GLB

 • max 22 kW (3-fas) med 1 st. uttag typ 2.
 • Laddström 6-32 Amp.
 • Dynamisk lastbalansering, effektvakt.
 • Inbyggd DC-övervakning och energimätare 3-fas.
 • Jordfelsbrytare typ A.


Tillval

 • Fast kabel 4 meter: 875 kronor efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 
 • Lös kabel 7,5 meter: Handske typ 2 (3-fas 32 A) 1500 kr efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 
 • Wifi-modul och RFID-läsare: 1 250 kronor efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 

 

Det här ingår i en standardinstallation

 • Elektrisk installation dimensionerad för 17 kW vid 25A (3-fas).
 • Montering av laddbox på vägg (betong, tegel eller trä).
 • Kraftkabel och signalkabel (lastbalansering), maxlängd 20 meter, mellan laddbox och elcentral, inom samma byggnad samt max 2 håltagningar i gips och trä och 1 håltagning i yttervägg med tätning i tegel eller betong.
 • Driftsättning och genomgång av laddboxens funktion

Separat offert lämnas på installation utöver standard.