Laddbox

Med en laddbox från C4 Energi laddar du din elbil tryggt och säkert hemma.


Vårt erbjudande

C4 Energi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök där vi inspekterar vilka möjligheter som finns att på bästa sätt installera en laddbox. Därefter väljer du vilken av våra två modeller på laddboxar du önskar och i priset ingår en standardinstallation av laddboxen.

Våra laddboxar

Laddbox 825x400.jpg Laddbox 825x400.jpg
Laddbox BAS, GARO GLB Laddbox LAST, GARO GLB
 • max 22 kW (3-fas) med 1 st. uttag typ 2.
 • Laddström 6-32 Amp.
 • Inbyggd DC-övervakning och energimätare 3-fas.
 • Jordfelsbrytare typ A.
 • max 22 kW (3-fas) med 1 st. uttag typ 2.
 • Laddström 6-32 Amp.
 • Dynamisk lastbalansering, effektvakt.
 • Inbyggd DC-övervakning och energimätare 3-fas.
 • Jordfelsbrytare typ A.

Pris: 9 150 kr

(Efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms.)

Pris: 11 150 kr

(Efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms.)

 

Tillval

 • Fast kabel 4 meter: 875 kronor efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 
 • Wifi-modul och RFID-läsare: 1 250 kronor efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 

 

Det här ingår i en standardinstallation

 • Elektrisk installation dimensionerad för 11 kW vid 16A (3-fas).
 • Montering av laddbox på vägg (betong, tegel eller trä).
 • Kraftkabel och signalkabel (lastbalansering), maxlängd 20 meter, mellan laddbox och elcentral, inom samma byggnad samt max 2 håltagningar i gips och trä och 1 håltagning i yttervägg med tätning i tegel eller betong.
 • Driftsättning och genomgång av laddboxens funktion

Separat offert lämnas på installation utöver standard.