Laddbox

Med en laddbox från C4 Energi laddar du din elbil tryggt och säkert hemma.

Easee-box2-min.png


Vårt erbjudande

C4 Energi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök där vi inspekterar vilka möjligheter som finns att på bästa sätt installera en laddbox. I installationsexemplet nedan ingår en standardinstallation av laddboxen i priset.

Vi erbjuder flera olika typer av laddboxar, bland annat från Easee, Charge-AMPS och GARO. 


Exempel på installation av laddbox

Laddbox LAST, GARO GLB

 • max 22 kW (3-fas) med 1 st. uttag typ 2.
 • Laddström 6-32 Amp.
 • Dynamisk lastbalansering, effektvakt.
 • Inbyggd DC-övervakning och energimätare 3-fas.
 • Jordfelsbrytare typ A.


Tillval

 • Fast kabel 4 meter: 875 kronor efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 
 • Lös kabel 7,5 meter: Handske typ 2 (3-fas 32 A) 1500 kr efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 
 • Wifi-modul och RFID-läsare: 1 250 kronor efter ROT-avdrag för grön teknik inkl. moms. 

 

Det här ingår i en standardinstallation

 • Elektrisk installation dimensionerad för 17 kW vid 25A (3-fas).
 • Montering av laddbox på vägg (betong, tegel eller trä).
 • Kraftkabel och signalkabel (lastbalansering), maxlängd 20 meter, mellan laddbox och elcentral, inom samma byggnad samt max 2 håltagningar i gips och trä och 1 håltagning i yttervägg med tätning i tegel eller betong.
 • Driftsättning och genomgång av laddboxens funktion

Separat offert lämnas på installation utöver standard.