Fjärrvärme

Få bekymmersfri uppvärmning som är leveranssäker, trygg och prisvänlig. Vår fjärrvärme är det bästa och mest miljövänliga alternativet att värma upp fastigheter och vatten.

Lokalt streamad värme 

När du köper fjärrvärme köper du värme som en tjänst - vi kallar det också “Streamad Värme”. Vi installerar en liten värmeväxlare i ditt hus som knyts samman med vårt stora värmeverk. I Allöverket i Kristianstad produceras fjärrvärmen av nära 100% biobränsle, rester som blir över när man avverkar bla skog.

Vad det innebär för dig

Framförallt innebär fjärrvärme enkelhet och trygghet. En månadsvis faktura, enkelt underhåll - och bäst av allt, vi ser till så att allt fungerar och har reservdelslager och jour dygnet runt 365 dagar om året.


Skaffa fjärrvärme

Så här går det till

 1. Kontakta oss och lämna intresseanmälan
 2. Ärendet lämnas vidare för en första leveranskontroll - kan du få fjärrvärme?
 3. Under hembesöket går vi igenom vilka förutsättningar och behov som finns.
 4. Efter besöket gör vi en initial planering och lämnar sedan en offert att ta ställning till.
 5. När du beslutat dig och beställt påbörjar leveransplaneringen.

 6. Leverans
  - Första steget är att vi kommer ut och gör tomt -och husmarkeringar så att vi kan göra planering för grävning, material och installation.
  - Steg för steg därefter kontaktar vi dig och bokar in tider för tomtgrävning, rördragning och elektriker.

 7. När leveransen är klar genomförs slutbesiktning gemensamt med dig som kund.

Aktuellt

Småhusbidrag för energieffektivisering
Alla som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas kan från och med den 3 juli 2023 ansöka om att få bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder, detta gäller för anslutning av fjärrvärme.

Fjärrvärmebränslet
Fjärrvärmebränslets priser har ökat markant för alla fjärrvärmeleverantörer i landet. Detta till följd av en ökad efterfrågan och en minskad tillgång. Läs mer om bakgrunden till fjärrvärmebränslets prisökning och vad detta innebär.

Vi är godkända i Reko Fjärrvärme, ett kvalitetssystem från Svensk Fjärrvärme. Detta syftar till att stärka dig som kund i ditt val av oss som leverantör och utveckla vår relation med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.