Trygghetsavtal för fjärrvärme

Undvik oförutsedda kostnader med vårt trygghetsavtal. För extra trygghet ingår jour dygnet runt, året om.

Trygghetsavtalet.png

C4 Energis trygghetsavtal till privatpersoner

Nytt från och med januari 2024 är att även du som har en fjärrvärmeanläggning äldre än 10 år kan teckna nytt trygghetsavtal.

För bara 70 kr i månaden får du:

  • jour dygnet runt, året om,
  • kostnadsfritt utbyte av trasig kringutrustning, såsom rörliga komponenter (t.ex. ventiler, pumpar och reglercentral),
  • 0 kr i timdebitering,
  • 0 kr i inställelseavgift,
  • rabatterat pris på växlarbyte.

Observera att utbyte av fjärrvärmeväxlare eller saltfilter ej ingår i Trygghetsavtalet.

Kundens löpande ansvar

För att trygghetsavtalet ska gälla förväntar vi oss att du ansvarar för följande:

  • Anskaffning och påfyllning av salt för avhärdningsfiltret.
  • Service på saltfiltret.
  • Service på husets övriga system för värme och varmvatten (ex termostatventiler, vattenkranar, blandare och luftning av värmestystemet).
Avtalsförutsättningar
  • Fjärrvärmeanläggningen måste besiktigas och sättas i funktionellt skick.
  • Fjärrvärmeanläggningen får inte vara äldre än 20 år. (Nytt för i år! Tidigare åldersgräns var 10 år)

Se fullständiga villkor:
Avtalsvillkor Trygghetsavtal (PDF)