Tillgänglighet för C4 Energi.se

C4 Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur www.c4energi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan också läsa om eventuella kända tillgänglighetsproblem och får veta hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från C4 Energi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Med anledning av tillgänglighetsdirektivet började vi under 2020 uppdatera vår hemsida och de brister vi upptäckt i design och funktion. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Ett flertal tabeller har bakgrundsfärg och textfärg med dåliga kontraster. Åtgärdas löpande.
  • Ett flertal länkar saknar underline. Åtgärdas löpande.
  • Vår priskalkylator innehåller komplexa fingerrörelser. Vi undersöker möjlighet till förbättring.
  • En del bilder kan tillfälligt sakna alternativa texter. Åtgärdas löpande.
  • Webbsidan är ej fullt responsiv i stående format för surfplatta. Planeras att åtgärdas vid nästa uppdatering av sidans design.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  •  Finns saker att åtgärda.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  •  Finns saker att åtgärda.

Problem vid användning utan hörsel

  •  Finns saker att åtgärda.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  •  Finns saker att åtgärda.

Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem under 2024.

Så här har vi testat webbplatsen

Företaget Advania AB har gjort en oberoende granskning av www.c4energi.se. Senaste bedömningen gjordes den 6 mars 2023.