Tillgänglighet för C4 Energi.se

C4 Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur www.c4energi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan också läsa om eventuella kända tillgänglighetsproblem och får veta hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från C4 Energi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Inga kända problem

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  •  Inga kända problem

Problem vid användning utan hörsel

  • Inga kända problem

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Inga kända problem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända och här listade tillgänglighetsproblem senast den 22 september 2020.

 

Så här har vi testat webbplatsen

Företaget XLENT Syd har gjort en oberoende granskning av www.c4energi.se. Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020 och är formellt godkänd av C4 Energi.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.