Visselblåsarfunktion inom C4 Energi

Inom C4 Energi är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt ifall det upptäcks saker som inte borde förekomma. Vill du vara anonym så ska det även då vara möjligt att påtala missförhållanden. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero

Visselblåsarkanalen är avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför lagens syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Anmälan görs via en extern webbplats där anmälaren fyller i ett formulär med relevant information. När ett ärende har anmälts gör handläggare på Lantero en första bedömning:

  1. Om ärendet är en visselblåsning
  2. Vilken klassificering ärendet faller under
  3. Utser utredare och exkluderar möjliga användare med risk för intressekonflikt
  4. Återrapporterar med förslag på åtgärd eller vidare hantering till särskild utredningsfunktion inom C4 Energi som har till uppgift att utreda, återkoppla till visselblåsare samt vidta lämpliga åtgärder.

Vad kan man anmäla?

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma misstänkta missförhållanden och oegentligheter. För att visselblåsarlagen ska gälla krävs att rapporteringen avser missförhållanden som någon fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang och där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att närstående gynnas på något sätt. Det kan också handla om missförhållanden inom till exempel offentlig upphandling, miljöskydd och personuppgifter.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsfunktionen ska användas i arbetsrelaterade sammanhang. Anmälningar kan göras av någon som har en arbetsrelaterad koppling till C4 Energi, exempelvis anställda, entreprenörer, praktikanter, arbetssökande eller inhyrd och lånad arbetskraft.

Läs gärna mer i våra riktlinjer för Visselblåsning inom C4 Energi här.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
• Använda en dator utanför C4 Energis nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
• Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
• Om du har en QR-läsare i mobilen kan du skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi.

Rapporteringssidan finns på:
https://lantero.report/c4energi

QR-kod till rapporteringssidan:

Vi betonar att det aldrig ska kännas obehagligt att prata om problem.
Inom C4 Energi förbjuder vi helt repressalier för att tydligt visa att vi inte tolererar straff eller påföljder mot någon som rapporterar problem.