Driftinformation

Vi har en stor tillförlitlighet i våra leveranser, ibland är olyckan ändå framme eller ibland behöver vi stänga leveransen i våra nät för underhåll eller nyanslutning. Då hittar du information här.

Felanmälan 

Information om avbrott som vi redan känner till hittar du under driftinformationen för elnät, fjärrvärme och fiber. Om du inte hittar information om avbrottet kan du göra en felanmälan

Avbrott och ersättning

Vid längre oplanerade elavbrott kan du ha rätt till ersättning från den som äger elnätet. Läs mer om avbrott och ersättning. Du kan självklart ringa kundservice på 044-780 75 20, vardagar 8:00-16:00 för mer information vid avbrott.