Driftinformation för fiber

För fibernätet kontaktar du först och främst din tjänsteleverantör vid avbrott. Om avbrottet påverkar vårt fibernät hittar du driftinformation här.

Byte av kommunikationsoperatör 800 x 425 px.jpg


Aktuellt

Under hösten 2022 och våren 2023 byter vi kommunikationsoperatör för vårt fiber. I samband med den tekniska migreringen och bytet till Telia kommer ett kortare avbrott på dina bredbandstjänster att ske. Mer information om migreringen här. 

Pågående driftstörningar