Driftinformation Elnät

Här får du information om pågående och planerade driftstörningar på vårt elnät. Tänk på att om det är elfel inomhus ringer du en installatör.

Driftkarta