Anslutningsavgifter

Lågspänningsanslutning

Priserna gäller fr.o.m. 2023-04-01 och anslutningar t.o.m. 200A.

 

Klass Servissäkring (A) Anslutningsavgift (exkl. moms)
1 16-20-25 34 600 kr
2A 35 40 400 kr
2B 50 47 900 kr
2C 63 52 400 kr
3A 80 66 900 kr
3B 100 79 400 kr
3C 125 86 900 kr
4 160 109 100 kr
5 200 134 100 kr

 

För klass 1 ingår 45 meter kabel inom tomtmark.  
För övriga klasser tillkommer kostnad för kabel inom tomtmark.  
 
Om avståndet mellan kundens och vår anslutningspunkt är större än 200 meter, eller för anslutningar utanför områden med sammanhållen bebyggelse, offereras detta separat. 
 
Lågspänningsanslutningar större än 200A servissäkring offereras separat.  

 

Tillfällig anslutning

Priserna gäller fr.o.m. 2023-04-01 och tillfälliga anslutningar t.o.m. 600A

Säkringsstorlek (A) Anslutningsavgift (exkl. moms) Tilläggsbelopp/mån (exkl. moms)
16-25 4 600 kr 575 kr efter 12mån
35-63 5 750 kr 575 kr efter 12mån
80-200 8 625 kr 863 kr efter 18mån
250-600 17 250 kr 1 150 kr efter 24mån

 

En tillfällig anslutning kan endast fås till de fasta priserna ovan där det finns befintligt nät med tillräcklig kapacitet. I annat fall krävs utbyggnad eller förstärkning, vilket medför kostnader för dig som kund. Vi skickar i sådana fall en offert. 
 
Om kundens högsta förbrukning, under de första sex månaderna, inte överstiger 50 % av mätarsäkringens kapacitet så måste kunden sänka ner till 50 % av mätarsäkringen på anmodan av oss. 

 

Anslutning till mellanspänningsnätet

Vid effektuttag i storleksordningen 400–500 kW och däröver ska normalt anslutningen ske till vårt mellanspänningsnät med konstruktionsspänningen 12 kv. Vi gör en samlad bedömning av varje enskilt ärende och avgör därefter till vilken spänning anslutningen ska ske. 
 
Priset för anslutning till vårt mellanspänningsnät är fr.o.m. 2023-04-01  
467 kr/kW.  
 
Om avståndet mellan kundens och vår anslutningspunkt är större än 200 meter, eller för anslutningar utanför områden med sammanhållen bebyggelse, offereras detta separat.  

Vill du överklaga din anslutningsavgift?

Eftersom Sveriges elnätsbolag inte är konkurrensutsatta står våra avgifter och villkor under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Det är en oberoende myndighet som bevakar och godkänner priserna så att de är skäliga, kostnadsreflekterande och icke-diskriminerande.  
Du har alltid möjlighet att begära prövning av din anslutningsavgift hos Energimarknadsinspektionen.  

 

Övriga avgifter

Servisändring 16-25A.  
 
Om serviskabeln är äldre än 40 år utför vi flytt av mätare samt flytt/byte av serviskabel kostnadsfritt inom tomt.  
 
Om serviskabeln är yngre än 40 år faktureras kunden med 2 875 kronor exkl. moms samt kostnad för kabel inom tomt.  
 
I båda fallen ansvarar kunden för rörförläggning inom tomt enligt installationsmedgivandet. 

 

Utökning

Utökning av antal abonnemang kan endast ske om kundens anläggning är ansluten till C4 Elnät. Montage av en eller flera nya mätare faktureras enligt prismodellen nedan. 

Antal nya mätare Pris/st (exkl. moms) Prisexempel (exkl. moms)
1 – 5  1 725 kr 2 nya mätare = 2 x 1725 = 3 450 kronor exkl. moms 
6 eller fler 863 kr 7 nya mätare = 7 x 863 = 6 041 kronor exkl. momsÅterinkoppling

Vid återinkoppling av serviskabel och montering av en ny mätare, startas ett nytt abonnemang och kunden faktureras 2 300 kronor exkl. moms. 
 
Återinkoppling med reducerat pris enligt ovan förutsätter att: 

  • Serviskabeln är i driftbart skick. 
  • Serviskabelns sträckning inte behöver ändras. 
  • Återinkoppling sker inom 5 år från dagen för frånkopplingen.