Anslutningsavgifter

Lågspänningsanslutning

Priserna gäller fr.o.m. 2021-04-01 och anslutningar t.o.m. 600A

Klass Servissäkring (A) Anslutningsavgift (exkl. moms) Anslutningsavgift (inkl. moms)
1 16-20-25 30 000 kr 37 500 kr
2 35-50-63 45 400 kr 56 750 kr
3 80-100-125 75 200 kr 94 000 kr
4 160 94 400 kr 118 000 kr
5 200 116 000 kr 145 000 kr
6 2*125 140 000 kr 175 000 kr
7 2*160 179 200 kr 224 000 kr
8 2*200 224 000 kr 280 000 kr
9 3*160 268 800 kr 336 000 kr
10 3*200 336 000 kr 420 000 kr

 

För Klass 1 ingår 45 meter kabel inom tomtmark. För övriga klasser tillkommer kostnad för kabel inom tomtmark. C4 Elnäts aktuella självkostnadspris tillämpas. Om avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter, eller för anslutningar utanför områden med sammanhållen bebyggelse, offereras detta separat.

  • För ett kedjehus med minst fem separata elanslutningar klass 1 25A, sänks anslutningsavgiften till 26000kr exkl. moms per anslutning.
  • För två kedjehus inom samma fastighet med minst sju separata elanslutningar klass 1 25A och max fem meter avstånd mellan husen, sänks anslutningsavgiften till 26000kr exkl. moms per anslutning.
  • För ett kedjehus med minst tio separata elanslutningar klass 1 25A, sänks anslutningsavgiften till 25000kr exkl. moms per anslutning.

 

Tillfällig anslutning

Priserna gäller fr.o.m. 2021-04-01 och tillfälliga anslutningar t.o.m. 600A

Säkringsstorlek (A) Anslutningsavgift (exkl. moms) Tilläggsbelopp/mån (exkl. moms)
16-25 4 000 kr 500 kr efter 12mån
35-63 5 000 kr 500 kr efter 12mån
80-250 7 500 kr 750 kr efter 18mån
320-600 15 000 kr 1000 kr efter 24mån

 

En tillfällig anslutning kan endast fås till de fasta priserna ovan där det finns befintligt nät med tillräcklig kapacitet. I annat fall krävs utbyggnad eller förstärkning, vilket medför kostnader för dig som kund. Vi skickar i sådana fall en offert.
Om kundens högsta förbrukning, under de första sex månaderna, inte överstiger 50% av mätarsäkringens kapacitet så måste kunden sänka ner till 50% av mätarsäkringen på anmodan av oss.

 

Anslutning till mellanspänningsnätet

Vid effektuttag i storleksordningen 400-500kW och däröver ska normalt anslutningen ske till vårt mellanspänningsnät med konstruktionsspänningen 12kV. Vi gör en samlad bedömning av varje enskilt ärende och avgör därefter till vilken spänning anslutningen ska ske.

Priset för anslutning till vårt mellanspänningsnät är för närvarande 350kr/kW. Om avståndet mellan kundens och C4 Elnäts anslutningspunkt överstiger 200 meter tillkommer kostnader som offereras separat.

Vill du överklaga din anslutningsavgift?

Eftersom Sveriges elnätsbolag inte är konkurrensutsatta står våra avgifter och villkor under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Det är en oberoende myndighet som bevakar och godkänner priserna så att de är skäliga, kostnadsreflekterande och icke-diskriminerande. Du har alltid möjlighet att begära prövning av din nyanslutningsavgift hos Energimarknadsinspektionen.

 

Övriga avgifter

Servisändring 16-25A

Om serviskabeln är äldre än 40 år utför C4 Elnät flytt av mätare samt flytt/byte av serviskabel kostnadsfritt inom tomt.

Om serviskabeln är upp till 40 år gammal faktureras kunden med 2500kr exkl. moms samt kostnad för kabel inom tomt enligt offert.

I båda fallen ansvarar kunden för rörförläggning inom tomt enligt installationsmedgivandet.

Utökning

Utökning abonnemang kan endast ske om kundens anläggning är ansluten till C4 Elnät. Montage av en eller flera nya mätare faktureras enligt prismodellen nedan.

Antal nya mätare Pris/st Prisexempel
1-5 1 500 kr 2 nya mätare = 2*1500 = 3000kr
6 eller fler 750 kr 7 nya mätare = 7*750 = 5250kr

Priserna är exkl. moms.

Återinkoppling

Vid återinkoppling av serviskabel och montering av en ny mätare, startas ett nytt abonnemang och kunden faktureras 2000kr exkl. moms.

Återinkoppling med reducerat pris enligt ovan förutsätter att:

  • serviskabeln är i driftbart skick
  • kabelns sträckning inte behöver ändras
  • återinkoppling sker inom 5 år från dagen för frånkopplingen