Våra priser för villakunder

Vi satsar stort på fiberutbyggnad i Kristianstads kommun. Utbyggnaden sker områdesvis under fler år och fastighetsägaren betalar en engångsavgift för anslutningen.

I vårt pris ingår fiber in i fastigheten och kundutrustning på önskad plats. Vi gräver fram till fastighetsgränsen, inne på tomten gräver du själv eller anlitar en entreprenör genom oss.

För dig med fjärrvärmeanslutning, från 2006 och framåt finns redan kanalisation på tomten som vi kan använda i de flesta fall. Kommer vi med fiber från annat håll kan ny tomtgrävning vara nödvändig.

Boende i lägenhet

Om du bor i en hyresrätt och vill ha fiber till din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare och be denne göra en offertförfrågan hos oss. Vi har tyvärr inte möjlighet att ansluta enskilda lägenheter i ett hus. Om du bor i en bostadsrättsförening eller villasamfällighet, kontakta styrelsen och be dem göra en offertförfrågan hos oss.