Priser och villkor

Vi är en trygg aktör och samhällsbyggare som har som mål att se till att hela Kristianstad kommun ska få fiber.Priser för fiberanslutning villa

Våra priser för fiberanslutning hittar ni till höger i prislistan.

Väljer man komplett installation ingår anslutning in till huset samt kundnod och montage.

Man kan också välja att enbart köpa anslutning till fastighetsgräns vilket möjliggör framtida installation till fastigheten.

Priserna skiljer sig åt mellan anslutning i tätort och på landsbygd.

Orsaken till att priserna skiljer sig beror på generellt högre leveranskostnad på landsbygd än i tätort så som längre anslutningssträckor och kostnadsfördelning på färre antal anslutningar.