Vi ser till att du har el när du behöver det

Vår främsta roll som elnätsägare är att se till att elen kommer hem till dig så att du kan laga mat i köket, titta på tv eller läsa en god bok med sänglampan tänd. Vi äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och hela vårt nät är nedgrävt. Det ger dig som kund en stor trygghet och hög driftsäkerhet. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte väljer elnät själv. Du kan däremot välja vem du vill ha som elhandelsleverantör.

Vi har ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads kommun. För att alla ska kunna använda elen så säkert som möjligt är underhållsarbete mycket viktigt för oss och vi har därför väldigt få elavbrott i vårt nät.

Mätning av elenergi är också något vi gör. Det är för att du ska kunna få faktura efter rätt värde och för att du ska kunna se din elanvändning på ett överskådligt sätt. Du kan få utförlig information om din elanvändning på Mina Sidor.

Övervakningsplan

Statens Energimyndighet övervakar nätföretagen enligt ellagen. Myndigheten bevakar och analyserar elmarknaden. Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan och att varje år lämna in en rapport. Här hittar du vår årliga rapport.