Välj rätt mätarsäkring

Mätarsäkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på passdelen (bottenkontakten) av mätarsäkringen i ampere (A) avgör hur mycket el du kan använda där hemma. Oftast hittar du mätarsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

Storleken påverkar din elnätsavgift

Genom att se till att ha rätt mätarsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större säkring än du faktiskt behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. De flesta hushåll förbrukar upp till 20 000 kilowattimmar om året och då brukar 16 A räcka. Om du är osäker på valet av huvudsäkring kan en auktoriserad elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Säkringar

16A, grå, årlig elförbrukning: 0-20 000 kWh, Maximalt effektuttag: 11 kW
20A, blå, årlig elförbrukning: 20 000-25 000 kWh, Maximalt effektuttag: 14 kW
25A, gul, årlig elförbrukning: 25 000-30 000 kWh, Maximalt effektuttag: 17 kW
35A, svart, årlig elförbrukning: 30 000-40 000 kWh, Maximalt effektuttag: 24 kW
50A, vit, årlig elförbrukning: 40 000-55 000 kWh, Maximalt effektuttag: 35 kW
63A, koppar, årlig elförbrukning: 55 000-70 000 kWh, Maximalt effektuttag: 44 kW

Om propparna går

Går propparna? Ändring av mätarsäkringen kan vara behövd. Om propparna går ofta där hemma kan det betyda att du behöver en större mätarsäkring. Det är vanligt i samband med att man skaffar en ny effektkrävande apparat som en diskmaskin, fjärrvärmepump eller bastu.

Så här byter du mätarsäkring

Anlita en auktoriserad elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet. Elektrikern kommer att sköta kontakten med oss men du får gärna påminna hen om att skicka in sin anmälan i god tid. När mätarsäkringen väl är på plats justerar vi din elnätsavgift på nästa faktura.

Kostnad och hanteringstid
Föranmälan, kostnad och hanteringstid

För höjning av mätarsäkring inom intervall 25-63A ska elektrikern skicka in en föranmälan. Däremot kan elektrikern sänka mätarsäkringen inom intervall 63-16 A eller höja den inom intervall 16-25 A och sedan skicka in en färdiganmälan till oss senast nästa dag. Om mätarsäkringen höjs till mer än 25 A gör vi alltid en utredning för att avgöra om vi behöver öka kapaciteten i elnätet. Elektrikern kommer att få besked om våra villkor inom två veckor efter att föranmälan är gjord. Skulle det krävas en utbyggnad av elnätet kan arbetet ta tre till sex månader.

Energieffektivisering
Enkla och snabba energispartips:
 1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 2. Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor. Genom att modernisera och ta hjälp av dagsljus- och närvarostyrning, kan ni använda energin smartare och göra stora kostnadsbesparingar.
 4. Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 9. Se över automatiska system.
 10. Välj bort tryckluftsystem och byt istället till elektriska apparater.
 11. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.