Välj rätt mätarsäkring

Mätarsäkringen, även kallad huvudsäkring, skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel.

Storleken påverkar din elnätsavgift

Storleken på passdelen (bottenkontakten) av mätarsäkringen visar, i ampere (A), hur mycket el du sammanlagt kan förbruka vid ett tillfälle. Oftast hittar du mätarsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill..

Om du har större säkring än du faktiskt behöver kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. De flesta hushåll förbrukar upp till 20 000 kilowattimmar om året och då brukar 16 A räcka. Om du är osäker på valet av mätarsäkring kan en auktoriserad elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Säkring Färg Årlig elförbrukning Maximal effekt
16A Grå 0-20 000 kWh 11kW
20A Blå 20 000-25 000 kWh 14 kW
25A Gul 25 000-30 000 kWh 17 kW
35A Svart 30 000-40 000 kWh 24 kW
50A Vit 40 000-55 000 kWh 35 kW
63A Koppar 55 000-70 000 kWh 44 kW
 
Energieffektivisering

Se enkla tips på vår sida för energioptimering.