Våra priser för elnätet privatkunder

Nätavgiften avser kostnaden för överföring av el till ditt hem, samt drift och underhåll av elnätet.

Hur ansluter jag mig som privatkund?

Prislista för elnät

Gäller från och med 2023-01-01

Mätarsäkring Ampere (A) Fast nätavgift kr/år
inkl. moms
Fast nätavgift kr/år
exkl. moms
Lägenhet 1 735 1 388
16 A 3 750 3 000
20 A 5 195 4 156
25 A 6 485 5 188
35 A 9 490 7 592
50 A 14 045 11 236
63 A 18 535 14 828
80 A 26 330 21 064
100 A 36 885 29 508
125 A 52 370 41 896
160 A 70 745 56 596
200 A 92 270 73 816
Rörlig avgift Pris inkl. moms Pris exkl. moms
Överföring 20,00 öre/kWh 16,00 öre/kWh

Du som ska ansluta en ny fastighet till vårt elnät behöver betala en anslutningsavgift.

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer. 

Skillnaden mellan elnät och elhandel

C4 Elnät äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus med omkringliggande bebyggelse. Du kan som kund inte välja ditt elnätsbolag utan det handlar om var du bor geografiskt. Däremot kan du själv välja vem du vill köpa din el ifrån.
Mer om elhandelsavtal finner du här.

Ersättning vid inmatning

Vid mikroproduktion och småskalig produktion ersätts du för den överskottsel som du matar in i elnätet.
Läs mer om detta under ersättning för produktion. och information om Ei:s beslut om att slopa reduceringen av nätavgift.