Våra priser för elnätet privatkunder

Nätavgiften avser kostnaden för överföring av el till ditt hem, samt drift och underhåll av elnätet.

Hur ansluter jag mig som privatkund?

Prislista för elnät

Gäller från och med 2024-01-01

Mätarsäkring Ampere (A) Fast nätavgift kr/år
inkl. moms
Fast nätavgift kr/år
exkl. moms
Lägenhet 2 010 1 608
16 A 4 350 3 480
20 A 6 025 4 820
25 A 7 525 6 020
35 A 11 010 8 808
50 A 16 295 13 036
63 A 21 500 17 200
80 A 30 545 24 436
100 A 42 785 34 228
125 A 60 750 48 600
160 A 82 065 65 652
200 A 107 035 85 628
Rörlig överföringsavgift Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan

Du som ska ansluta en ny fastighet till vårt elnät behöver betala en anslutningsavgift.

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer. 

Ny formel för överföringsavgiften

2024-01-01 justerades den rörliga överföringsavgiften med en ny formel. Läs om den nya prismodellen här.

Skillnaden mellan elnät och elhandel

C4 Elnät äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus med omkringliggande bebyggelse. Du kan som kund inte välja ditt elnätsbolag utan det handlar om var du bor geografiskt. Däremot kan du själv välja vem du vill köpa din el ifrån.
Mer om elhandelsavtal finner du här.

Ersättning vid inmatning

Vid mikroproduktion och småskalig produktion ersätts du för den överskottsel som du matar in i elnätet.
Läs mer om detta under ersättning för produktion. och information om Ei:s beslut om att slopa reduceringen av nätavgift.