Anslut dig som privatkund

För dig som är privatkund och vill ansluta dig till elnätet inom vår nätområde finns en del att tänka på. Här kan du läsa mer om våra elanslutningar.

Elektriker 825x400.jpg

I följande dokument hittar du information om våra anslutningsavgifter, regler och riktlinjer som installatörer behöver för att kunna göra nyanslutningar och tillfälliga anslutningar till C4 Energis elnät med mera. Läs mer i dokumentet Anslutningar inom C4 Elnäts koncessionsområde