Din elanslutning

För dig som är privatkund och vill ansluta dig till elnätet inom vårt nätområde finns en del att tänka på. Här kan du läsa mer om våra elanslutningar.

Ny eller ändrad anslutning

Bygger du inom C4 Elnäts koncessionsområde måste du ansluta dig till vårt elnät. Om du behöver en ny anslutning eller ändra en befintlig anslutning ska det också göras genom en auktoriserad elinstallatör som skickar föranmälan till oss. Vi utför sedan elanslutningen och installerar elmätaren.

Tillfällig anslutning

Under byggtiden kan el behövas och elinstallatören anmäler detta genom att skicka föranmälan till oss.

Elinstallatören placerar ett byggskåp max 5 meter från anslutningspunkt som vi anvisat, sedan utför vi den tillfälliga anslutningen och installerar elmätaren.


Frånkoppla din elanslutning eller montera ner elmätare

Vill du frånkoppla din elanslutning eller minska antalet abonnemang i t.ex. ett flerbostadshus?

Ladda ner och skriv ut blanketten och fyll i uppgifterna. Maila därefter blanketten enligt instruktionerna. Frånkoppling eller minskning av antalet abonnemang kräver ingen föranmälan, utan du som fastighetsägare kan själv fylla i blanketten och skicka till oss utan att anlita en auktoriserad elinstallatör.

För Elinstallatörer

Är du elinstallatör och ska anmäla installationsärende till C4 Elnät? Isåfall registrerar du dig på foranmalan.nu och startar ditt ärende där. På foranmalan.nu kan du som elinstallatör följa ditt ärende genom alla stegen.

Du ska ta del av och följa våra tekniska anvisningar och villkor:

Tekniska anvisningar för anslutning till lågspänningsnätet

Tekniska villkor för anslutning till högspänningsnätet

På sidan för handläggningstider och beskrivningar för olika ärendetyper finns det också information som det är viktigt att du tar del av:

Handläggningstider och beskrivning för olika ärendetyper

Avgifter

Våra anslutningsavgifter och övriga installationsavgifter hittar du här.