Såhär går en energideklaration till

Nedan ser du vad som ingår och de olika stegen som genomförs vid en energideklaration.

Småhus
  • Insamling av energistatistik som behövs för beräkning
  • Insamling av övrigt underlag för beräkning och åtgärdsberäkning (ritningar, OVK-protokoll etc.)
  • Kontroll av värmesystem
  • Kontroll av vindsbjälklag
  • Kontroll av fönster och fasad
  • Indikativ korttidsmätning av radon (villa)
  • Fastighetens energiförbrukning redovisas med vad som går till uppvärmning, varmvatten, hushållsel, fastighetsel etc.
  • Redovisning av kostnadseffektiva åtgärdsförslag
  • Byggnadens energiklass redovisas (A-G)

 

Vad är OVK protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av ert ventilationssystem där man redovisar hur väl ventilationssytemet fungerar.  

Exempel vad som omfattas i en OVK är förberedelser, platsbesök, protokollskrivning och inrapportering till respektive kommun. Flödesmätning och förslag på energibesparande åtgärder finns med i protokollet då förutsättningar föreligger.

Bor du i en bostadsrättsförening eller har en kommerciell fastighet ska du läsa mer på vår företagssida om energitjänster.