Anslutning av solceller till elnät privat

Här kan du som är privatkund läsa mer om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet.

Förberedelser och elhandelsavtal

Förberedelser som att planera var din solpanel ska sitta, investeringsbidrag eller ROT, kontroll av tillräcklig kapacitet i din anläggning och annat du kan behöva veta läser du mer om här: Solceller på eget tak

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal för att få betalt för din producerade el. Det förvalda elhandelsföretaget blir automatiskt det elbolag du är kund hos. Vill du sälja till någon annan skriver du ett separat säljavtal med det bolaget.

Anslutning av solcellsanläggning

Leverantören som du valt för att sätta upp och installera din solcellsanläggning bör ha en auktoriserad elektriker. På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du kontrollera att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutning av din solcellsanläggning behöver din elektriker skicka en föranmälan till oss och fylla i fältet ”Bilaga: Föranmälan mikroproduktion”. 

Kalkyl solenergi för privatkunder

När solen skiner mycket och du inte förbrukar all miljövänlig el som produceras av din solcellsanläggning kan du sälja överskottet till ditt elhandelsbolag. På så vis får andra nytta av din gröna el och du får mer pengar i plånboken.

När man ska göra en kalkyl är det viktigt att rätt förutsättningar användas. I Kristianstads kommun finns idag sex olika elnätsägare som var och en har sin egen prislista för överföring och mottagande av el. Ju mer du betalar i överföringsavgift desto mer lönsamt blir det att göra investeringen.