Senaste månadernas avdrag per andel

Varje månad produceras solenergi (kWh) per andel som sedan omvandlas till ett avdrag på x kr/andel exkl. moms för våra andelsägare. Här kan du se senaste månadernas avdrag.