Senaste månadernas avdrag per andel

Varje månad produceras solenergi (kWh) per andel som sedan omvandlas till ett avdrag på x kr/andel exkl. moms för våra andelsägare. Här kan du se senaste månadernas avdrag.

Januari: Avdrag: 2,9 öre/kWh (motsvarar 0,2 kr/andel exkl. moms)

Solpunkten_jan_2024.jpg