Senaste månadernas avdrag per andel

Varje månad produceras solenergi (kWh) per andel som sedan omvandlas till ett avdrag på x kr/andel exkl. moms för våra andelsägare. Här kan du se senaste månadernas avdrag.

April: Avdrag: 55,47 öre/kWh (motsvarar ca 4,6 kr/andel exkl. moms)

Solpunkten april 2024.png