Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar

Vad kostar fjärrvärme?
FJärrvärmen har ett fast pris under ett kalenderår. Eventuella prisjusteringar sker årsvis och aviseras minst två månader i förväg. Priser för fjärrvärme hittar du här

Vad kostar fjärrvärme i jämförelse med andra uppvärmningsformer?
Generellt kan man säga att priset är i nivå med andra värmekällor. Priset för uppvärmningen med fjärrvärme är också oberoende av elpriset till skillnad från värmepumpar.

Priset på fjärrvärme är produktionsbaserat och dessutom konkurrenskraftigt i förhållande till andra uppvärmningsformer så som olja, el och pellets. Fjärrvärmeverken är anpassningsbara och kan använda olika bränslen beroende på pris och tillgång.

Fjärrvärmepriset justeras den 1 januari varje år. Du som fjärrvärmekund har samma pris hela kalenderåret och du får information om det nya priset minst två månader innan justeringen.

Är fjärrvärme det bästa uppvärmningsalternativet för mig?
Ja, om du bor i närheten av fjärrvärmenätet. Det finns andra bra alternativ men sett över en fastighets livstid är fjärrvärmen svårslagen.

Vad innebär förhandlingsrätten?
Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan till exempel vara att du anser att våra prishöjningar inte är skäliga.

Som kund har du, efter det att vi har meddelat det nya priset, tre veckor på dig att skriftligen begära förhandling med C4 Energi. Om du inte är nöjd med förhandlingen kan du begära medling. Medlingen sköts av en fjärrvärmenämnd som är opartisk.

Kan fjärrvärme kombineras med andra uppvärmningsformer?
Det går bra att kombinera fjärrvärme med andra former av uppvärmning då fjärrvärmen går att justera så att kombinationen blir optimal. Kontakta gärna oss så rådger vi kring möjligheterna.