Fjärrvärmens energimix

Det är viktigt att veta var din värme och energi kommer ifrån och hur den produceras. Här kan du se ursprung och det procentuella utfallet för energimixen från föregående kalenderår. Dessutom kan du se jämförelseprofiler mellan förbrukningen per månad för villa/småhus respektive flerfamiljshus.

Energimix 2023.png

Energimix och ursprung

Vi producerar din fjärrvärme lokalt på Allöverket i Kristianstad. Det gör vi med olika typer av bränslen som tillsammans kallas för energimixen. När du värmer ditt hem med fjärrvärme från C4 Energi gör du miljön en tjänst - Vår energimix är över 99% fossilfri. Dessutom kommer de flesta av våra bränslen från närmiljön. Nedan redovisas ursprunget från våra biobränslen.

  • Flis: Sverige
  • Bioolja: Sverige, Nederländerna, Italien, Tyskland
  • Bio/deponigas: Sverige
  • Värmeåtervinning: Sverige

Jämförelseprofiler

Här kan du också se våra jämförelseprofiler framtagna för hus/villor respektive flerfamiljshus i fjärrvärmenätet. Grafen visar månadsvis andelar av årsförbrukningen

Villa/småhus - Månadsvis andel av årsförbrukning

image9zaiw.png

Flerfamiljshus - Månadsvis andel av årsförbrukning

image7oou.png