Det här gäller för ROT-avdrag för grön teknik

ROT-avdrag för grön teknik är högst aktuell att söka för dig som vill investera i en solcellsanläggning, installation av system för lagring av egenproducerad energi eller installation av laddbox till elfordon. Vi går nedan igenom vad som gäller.

ROT-avdrag för grön teknik kan göras med maximalt 50 000 kr per fastighetsägare och år och gäller endast privatpersoner. ROT-avdrag för grön teknik påverkar inte det vanliga rot- och rutavdraget gällande hantverkstjänster.

ROT-avdrag för grön teknik kan göras både för materialkostnad och arbetskostnad i ett projekt. Schablonmässigt beräknar man att 97% av totalkostnaden för ett projekt är rot-grundande, resterande 3% är så kallade projekteringskostnader som ej är rotgrundande. Beroende på vilken installation som görs är det olika procentsatser som gäller för avdraget.

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Vid installation av system för lagring av egenproducerad el i samband med att man installerar solcellsanläggning ska man tänka på att det är 50% rotavdrag för kostnad och arbete på batterilager och hybridväxelriktare, men endast 20% av kostnader och material på den del som hör till den vanliga solcellsanläggningen. Väljer man att installera en hybridväxelriktare på en solcellsanläggning utan batterilager är det endast 20% rotavdrag för denna.

Publicerad: 2021-01-29