Det här gäller för ROT-avdrag för grön teknik

Nytt år betyder nya möjligheter för dig som vill satsa på förnybar el. Sedan 1 januari 2021 finns ett nytt ROT-avdrag för grön teknik att söka för dig som vill investera i en solcellsanläggning, installation av system för lagring av egenproducerad energi eller installation av laddbox till elfordon.

Tidigare har du som varit intresserad av solceller haft två valmöjligheter när det kommit till att söka ekonomiskt stöd för din investering. Antingen har du kunnat söka 9 % på totalkostnaden i stöd via det etablerade ROT-avdraget eller har du kunnat ställa dig i en lång kö hos Länsstyrelsen i Skåne för att kanske få en bit av kakan som kallas statligt solcellsstöd. En process med lång väntetid och osäkerhet kring om man skulle få ta del av stödpengarna eller inte.

Från och med 1 januari 2021 finns en ny möjlighet, nämligen att dra av 15 % på totalbeloppet via ROT-avdraget för grön teknik.

- Det här avdraget gäller även för folk som bygger nytt vilket är en nyhet eftersom det etablerade ROT-avdraget endast gäller om byggnaden som du använder avdraget för är äldre än fem år, berättar Martin Holmén som är säljare av energitjänster på C4 Energi.

Han menar att det nya ROT-avdraget för grön teknik kommer att underlätta i omställningen till mer förnybar energi.

- Det här innebär att kunden slipper söka det statliga solcellsstödet via länsstyrelsen och istället tar installatören hand om hela den här hanteringen precis som om du tidigare renoverat ett badrum exempelvis, berättar han och tillägger att det nya ROT-avdraget på 15 % av totalkostnaden blir mindre är solcellsstödets 20 % men att säkerheten och enkelheten troligen kommer att väga upp för många.

Martin Holmén vill också trycka på en detalj som är viktig att inte missa i samband med ROT-avdrag för grön teknik.

- Ska man renovera huset på andra sätt också kan det krocka. Maxbeloppet är 50 000 kronor för en fastighetsägare per år och detta belopp får det traditionella ROT-avdraget och ROT-avdraget för grön teknik dela på. Är man två fastighetsägare på samma fastighet är maxbeloppet däremot det dubbla, säger han.

Många har väntat på de nya reglerna

Martin har fått positiva reaktioner från de kunder han talat med om förändringen i stödsystemet och han upplever att de flesta är bekanta med hur ROT fungerar men hur stort uppsving det blir på solcellsmarknaden under våren 2021 tycker han är svårt att sia om. 

- Ett normalår utan pandemi skulle jag säga direkt att det här skulle innebära ett uppsving i försäljningen av solceller men det är svårt att veta hur pandemin påverkar. Jag tror dock att många väntat in de här nya reglerna ska träda i kraft och därmed kommer beställa, säger Martin Holmén.

Viktigt att tillägga är att ROT-för grön teknik inte går att få för solcellsanläggningar som gjorts tidigare utan det gäller för anläggningar där installation och betalning sker tidigast 1 januari 2021.

Gäller även elbilsladdning

Inom ROT-avdrag för grön teknik ryms också installation av system för lagring av egenproducerad energi och installation av laddbox till elfordon. Där får man skattereduktion på 50% av totalkostnaden, dock fortfarande sammantaget max 50 000 per person och år. Nytt är också att även företag kan ansöka om ROT för ny teknik.

- Vi hjälper till med allt från första projektering till avslutad installation och överlämning av anläggningen. Vi sköter också kontakten med Skatteverket och svarar snabbt på alla frågor som du som kund har. Välkommen att höra av dig till mig om du är intresserad av grön teknik, säger Martin Holmén.

Publicerad: 2021-01-29