Föregående månadspris

Här hittar du prisuppgifter för våra elavtal med rörligt pris. Har du några frågor är du välkommen att ringa vår kundservice 044-780 75 20 vardagar mellan 08:00-16:00. Du som är privatkund får alltid 100% förnybar el.

Rörligt löpande (priser anges i öre/kWh)

Avser augusti 2022

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 38,00 5,0 53,75
SE2 (Sundsvall) 71,58 5,0 95,73
SE3 (Stockholm) 242,77 5,0 309,71
SE4 (Malmö) 319,81 5,0 406,01


I vårt Energipris ingår inköpspris, elcertifikatavgift och ursprungsgarantier. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 5 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 50 kr per månad inkl. moms.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 1 år (priser anges i öre/kWh)

Avser augusti 2022

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 38,00 4,0 52,50
SE2 (Sundsvall) 71,58 4,0 94,48
SE3 (Stockholm) 242,77 4,0 308,46
SE4 (Malmö) 319,81 4,0 404,76

 

I vårt Energipris ingår inköpspris, elcertifikatavgift och ursprungsgarantier. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 40 kr per månad inkl. moms.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 2 år (priser anges i öre/kWh)

Avser augusti 2022

Elområde Elpris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 38,00 4,0 52,50
SE2 (Sundsvall) 71,58 4,0 94,48
SE3 (Stockholm) 242,77 4,0 308,46
SE4 (Malmö) 319,81 4,0 404,76

 

I vårt Energipris ingår inköpspris, elcertifikatavgift och ursprungsgarantier. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 30 kr per månad inkl. moms.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 3 år (priser anges i öre/kWh)

Avser augusti 2022

Elområde Elpris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 38,00 3,0 51,25
SE2 (Sundsvall) 71,58 3,0 93,23
SE3 (Stockholm) 242,77 3,0 307,21
SE4 (Malmö) 319,81 3,0 403,51

 

I vårt Energipris ingår inköpspris, elcertifikatavgift och ursprungsgarantier. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 3 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 30 kr per månad inkl. moms.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.