Solbanken: Använd dina solcellstimmar på vintern

Som kund hos C4 Energi kan du som har solceller på taket nyttja de timmar du överproducerar under sommarhalvåret på vintern när solen lyser med sin frånvaro.

Hur fungerar det?

Varje månad sparas de kWh som du överproducerar under april- september i vår bank. Under oktober-mars använder du sedan dina sparade kWh.
Du kan följa ditt saldo på din faktura eller på Mina Sidor, som även kan nås via C4 Energis app.

Priser för Solbanken

Avtal Bruttoproduktion* Månadspris inkl. moms
SOLBANKEN-LITEN <7500 kWh 99 kr
SOLBANKEN-MELLAN 7500-14999 kWh 149 kr
SOLBANKEN-STOR 15000-22499 kWh 199 kr
SOLBANKEN-Individuell 22500 och högre Kontakta oss för offert

*Beräknad, årlig bruttoproduktion i solcellsanläggningen

Avtalsförutsättningar

  • Du måste ha ett elhandelsavtal med C4 Energi för att kunna teckna Solbanken.
  • Du ska vara nettokonsument på helårsbasis (konsumtionen under ett år måste vara större än bruttoproduktionen)
  • Max installerad effekt på solcellsanläggningen får vara 43,5 kW.

Vill du beställa?

Detta gör du hos vår kundservice.