Prisjusteringar och prismodell 2024

Med små prisjusteringar och en helt ny prismodell anpassar sig C4 Elnät till elnätsmarknaden. Som kund kan du nu påverka din elnätsavgift genom att planera din förbrukning efter spotpriset för el.

Elnät nya anslutningar.jpg

Stora investeringar – små prisjusteringar

Under 2022 och 2023 har C4 Elnät investerat rekordbelopp i elnätet. Denna satsning kommer fortsätta under de kommande åren för att säkra kapaciteten och möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle. Trots detta blir prisjusteringen för de totala elnätsavgifterna begränsade med endast mindre prisökning. 

Ny prismodell

Från årsskiftet justerar vår regionnätsägare, E.ON, sin avgiftsmodell. Istället för en förutbestämd överföringssavgift kommer del av kostnaden debiteras baserat på timpriset för el. Denna förändring gör att även vi inom C4 Elnät behöver justera prismodellen för våra kunder.

Därför inför vi en prismodell där överföringsavgiften delvis blir rörlig och följer spotpriset för el, timme för timme. På sätt kan vi säkerställa en rättvis överföringsavgift för våra kunder som återspeglar de faktiska kostnaderna.

Den nya överföringsavgiften ger också dig som kund möjlighet att förbruka din energi smartare under dygnets billigare timmar och på så sätt sänka månadsavgiften.

Prismodellen för överföringsavgiften är densamma för både säkrings- och effektkunder och beräknas med formeln nedan.

Överföringsavgift = (fast pris + procentsats x det rörliga elhandelspriset) x din energiförbrukning

Läs mer om formeln för säkerings- och lågspänningskunder här. (Privat)

Läs mer om formeln för överföringsavgiften för högspänningskunder här. (Företag)

Den nya modellen och prissättningen träder i kraft för lågspänningskunder från och med 1 januari 2024 och för högspänningskunder från och med 1 mars 2024.

Påverka din egen avgift

Med den nya prismodellen har du möjlighet att aktivt påverka din överföringssavgift genom att anpassa din energiförbrukning. Utöver att styra mängden förbrukad energi, kan du nu också anpassa din förbrukning under timmar med lägre spotpris för att på så sätt minska din månadskostnad. 

Se och planera din energiförbrukning genom att följa dagens- och morgondagen spotpriser i vår app. Passa även på att ladda ner vår broschyr om energispartips.

Varför förändrar vi vår modell?

Med det ständigt skiftande marknadspriset på el blir det utmanande att upprätthålla en fast överföringsavgift som blir rättvis för alla. Genom att införa den delvis rörliga överföringsavgiften som varierar från månad till månad skapar vi en mer flexibel prismodell. Detta möjliggör en noggrannare återspegling av de verkliga kostnaderna för att driva elnätet samtidigt som vi säkerställer en stabil och pålitlig elförsörjning.

Elnätsavgiftens komponenter

Elnätsavgiften består av abonnemangsavgift och överföringsavgift. Abonnemangsavgiften är fast och täcker drift och underhåll av elnätet medan överföringsavgiften avspeglar kostnaden för den energi som transporteras genom elnätet. Överföringsavgiften täcker också upp kostnaden för nätförluster, det vill säga de energiförluster som uppstår vid överföringen genom elnätet.

För effektkunder tillkommer en effektavgift för att täcka extra kostnader vid hög elförbrukning, s.k. effekttoppar, och möjliggör investeringar för ökad kapacitet.

Vilka prisjusteringar kan du förvänta dig?

Prisjusteringarna är kopplade till specifika egenskaper hos din fastighet, såsom säkringstyp för säkringskunder och förbrukningsnivå för effektkunder. Se exempel på prisjusteringar nedan:

Typkund Säkring Förbrukning (kWh) Prisjustering/mån
Lägenhet 16A 3 000 + 8 kr
Villa 16A 13 000 - 6 kr
Villa 20A 20 000 - 16 kr
Typkund Medel kW Förbrukning (kWh) Prisjustering/mån
Effektkund (0,4 kV) 141 591 550 - 411
Effektkund (0,4 kV) 131 255 860 + 599
Effektkund (10 kV) 1 910 10 396 074 - 22 384
Effektkund (10 kV) 457 1 669 527 - 2 441

 

Kontakta oss

För ytterligare detaljer och för att få svar på eventuella frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.