Våra priser för elnätet företagskunder

Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el till ditt företag samt för drift och underhåll av elnätet.

Prislista Elnät baserat på säkring

 

Säkringstariff

(Gäller från och med 2024-01-01)

Mätarsäkring Ampere (A) Fast nätavgift kr/år
inkl. moms
Fast nätavgift kr/år
exkl. moms
16 A 2 010 1 608
16 A 4 350 3 480
20 A 6 025 4 820
25 A 7 525 6 020
35 A 11 010 8 808
50 A 16 295 13 036
63 A 21 500 17 200
80 A 30 545 24 436
100 A 42 785 34 228
125 A 60 750 48 600
160 A 82 065 65 652
200 A 107 035 85 628
Rörlig överföringsavgift Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan)

 

Effekttariff lågspänning (0,4 kV)

(Gäller från och med 2024-01-01)

Fast avgift, kr/år 8 946
Effektavgift, kr/kW, månad 74,50
Överföringavgift, kr/kWh Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan)

 

Effekttariff högspänning (10 kV)

(Gäller från och med 2024-03-01)

Fast avgift, kr/år 26 838
Effektavgift, kr/kW, månad 47,53
Överföringsavgift, kr/kWh Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan)

 

Effekttariff högspänning (50 kV)

(Gäller från och med 2024-03-01)

Fast avgift, kr/år 42 084
Effektavgift, kr/kW, månad 38,94
Överföringsavgift, kr/kWh Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan)

 

Specialtariff bevattning

(Gäller från och med 2024-01-01)

Fast avgift kr/år
50 A 6 518
63 A 8 600
80 A 12 218
100 A 17 114
125 A 24 300
Överföringsavgift öre/kWh Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan)

Samtliga avgifter exklusive moms
Statliga avgifter ingår i de fasta avgifterna

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer. 

Läs om den nya prismodellen för den rörliga överföringsavgiften här.