Information om fjärrvärme

Leveranssäker, trygg och prisvänlig. Vår fjärrvärme säkrar ert klimatbokslut med höga poäng och hjälper till i utvärderingen vid gröna fastighetslån.

Vårt fokus som leverantör

Som fastighetsägare, oavsett om det är en befintlig fastighet eller en nyetablerering, får du en leveranspartner som är stabil, klimatsmart och kan ge rätt mängd värme vid rätt tillfälle och efter behov. Dessutom med möjlighet till service dygnet runt med vårt Serviceavtal.

Nyinstallation fjärrvärme

Så här går det till

 1. Kontakta oss via kundservice eller direkt till vår företagsrådgivare

 2. Vi börjar med att gemensamt gå igenom förutsättningarna, era önskemål och behov.

 3. Projektavdelningen tar över ärendet och återkopplar förutsättningarna till vår företagssäljare. Ofta gör även projektsidan ett platsbesök som återkopplas med kunden.

 4. Vi återkopplar till kunden med offert.

 5. När du beslutat dig och lämnat ditt godkännande sker leveransplaneringen med löpande gemensam avstämning från vår projektavdelning.

 6. Leverans
  - Första steget är projektering vilket sker i samråd med entreprenaden och fastighetsägaren.
  - Innan påbörjat anläggningsarbete avropas eventuell byggvärme
  - Anläggningsarbete påbörjas och tidsplaneras. Information lämnas till alla parter.
  - Anslutning, färdigställande och driftsättning.

 7. När leveransen är klar genomförs slutbesiktning gemensamt med dig som kund och dokumentation samt instruktioner överlämnas.

 

Fjärrvärmebränslets prisökning

Fjärrvärmebränslets priser har ökat markant för alla fjärrvärmeleverantörer i landet. Detta till följd av en ökad efterfrågan och en minskad tillgång. Läs mer om bakgrunden till fjärrvärmebränslets prisökning och vad detta innebär.