Fjärrkyla svalkar Kristianstad

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärmen. Det är bättre att ha en stor kylanläggning än många små eftersom det krävs mindre el att kyla med fjärrkyla. I Kristianstad använder vi grundvatten som ändå måste pumpas upp för att vi inte ska få översvämning för att kyla de centrala delarna av staden.

C4 Energis miljövänliga fjärrkyla svalkar butikslokaler och kontor i centrala Kristianstad samt stora fastigheter så som Galleria Boulevard, C4 Shopping och Rådhus Skåne.

Som fjärrkylakund gör du en stor miljöinsats samtidigt som du får ett bekvämt och lättskött system. Fjärrkyla har servicebehov med möjlighet till serviceavtal och livslängden på utrustningen är lång. Vi är stolta över vår höga leveranssäkerhet samtidigt som din närmiljö direkt påverkas positivt med mindre buller från utomhuskylare och mindre användning av kylmedel. 

C4 Energis erbjudande till dig som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare

  • Genomgång av behov och förutsättningar för kyla i fastigheten samt övriga frågor som är viktiga för dig som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare.
  • Diskussion och analys av förslag.
  • Offert och avtalsförslag.

Bild på Anna Andersson    

Anna Andersson 044-780 75 09
anna.andersson@c4energi.se

Här hittar du som är installatör våra lokala anvisningar för fjärrkyla från C4 Energi (.pdf)

Läs mer om fjärrkylacentralens utförande och installation (.pdf)