Fjärrkyla för kontor och butiker

Fjärrkyla är unikt i sitt slag eftersom vi levererar kylning som tjänst. Fastighetsägare får löpande precis den nivå av kylning som de vill ha, driftsäkert och klimatsmart.

Fördelarna är många med en fjärrkylningsanläggning där du slipper att ha flera små aggregat som behöver servas och underhållas. Ett behagligt inomhusklimat med frisk luft och utan buller från utomhuskylare. Dessutom minskar elförbrukningen eftersom vår fjärrkyla kommer från kallt grundvatten som skickas till din fastighet.