Energilager

Energilager möjliggör lagring av överskott av energi från elnätet eller egen solcellsanläggning. Vi erbjuder olika batterilösningar för företag och organisationer. Kontakta oss för rådgivning.

Energilager 800 x 425 företag alt 2_.png

Idag är det avgörande för företag och industrier att hitta innovativa sätt att hantera och utnyttja sin energianvändning. Ett kraftfullt verktyg är att energieffektivisera och investera i ett energilager. Energilager är ett större batteri och en teknologi som kan sänka företagets elkostnader, stärka hållbarhetsprofilen och avlasta samhällets överbelastade elnät.

Hög energianvändning

För anläggningar med hög energianvändning, som industrier och större kontor, kan energilager fungera som avlastare under perioder av hög efterfrågan på el. Genom att lagra energi när elpriserna är låga och använda den under tider med höga priser, kan företag sänka sina elkostnader.

Komplement till solcellsanläggning

För företag som har egen solcellsanläggning är energilagring särskilt värdefullt, eftersom det möjliggör att spara överskottsenergi och använda energin under timmar när solen inte lyser. Detta gör att man minskar beroendet av el från elnätet.

Bli en viktig samhällsaktör

I en tid där övergången till förnybar energi är av största vikt för samhället, spelar energilager en viktig roll för att minska beroendet av fossila bränslen. Batteriet kan hjälpa till att balansera energisystemet genom att avlasta elnätet under perioder med hög efterfrågan på el.

Att som företag visa att man tar ett större samhällsperspektiv är bra för företagets hållbarhetsprofil och visar att man är en medveten aktör som vill hjälpa till att säkra en hållbar framtid.

Kontakta oss

Varje verksamhet, kontor och lokal har sina förutsättningar och därför kommer vi gärna ut på ett platsbesök, då kan vi ge detaljerad rådgivning.