Biogas 

Biogas är en förnybar energikälla som sluter kretsloppet mellan stad och land och ger ett miljövänligt drivmedel för ditt fordon. Vi producerar biogas lokalt på vår anläggning i Karpalund.

Biogas är energirik gas som bildas när bakterier bryter ner organiskt material, som till exempel matavfallet vi sorterar i de bruna påsarna, i en syrefri miljö. Processen kallas rötning och sker också ute i naturen.

1 kg biogas motsvarar 1,5 liter bensin och Skånetrafiken har mer än 30 bussar som dagligen körs på biogas.

I Kristianstads kommun finns tre tankställen för biogas och det är St1 som svarar för försäljning av gasen. Två tankställen ligger centralt placerade i Kristianstad och det finns ett i Åhus.