Biogas - det bästa drivmedlet för miljön!

Biogas är en förnybar energikälla som sluter kretsloppet mellan stad och land och ger det mest miljövänliga drivmedlet du kan välja för ditt fordon. Vi producerar biogas lokalt på vår anläggning i Karpalund.

Biogas är energirik gas som bildas när bakterier bryter ner organiskt material, som till exempel matavfallet vi sorterar i de bruna påsarna, i en syrefri miljö. Processen kallas rötning och sker också ute i naturen.

1 kg biogas motsvarar 1,5 liter bensin och Skånetrafiken har mer än 30 bussar som dagligen körs på biogas.

I Kristianstads kommun finns tre tankställen för biogas och det är E.ON som svarar för försäljning av gasen. Två tankställen ligger centralt placerade i Kristianstad och det finns ett i Åhus.