Avtal och villkor

Vår verksamhet styrs av ellagen och branschens allmänna villkor. Här hittar du de avtal som gäller om du som näringsidkare valt att teckna avtal med oss på C4 Energi.

 

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för försälning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (.pdf)

Villkor för inköp av elproduktion (mikroproduktion)

Särskilda villkor (giltigt från 20/9 2022) (.pdf)

Särskilda Villkor som gäller för produkterna SmartEl och Rörligt

Anvisningskund

Här hittar du avtalen som gäller om du inte gjort ett aktivt val av elhandlare och hamnat hos oss som anvisningskund.

Särskilda villkor anvisningskund (.pdf)

Alla avtal är utarbetade av Svensk Energi.