Välj rätt huvudsäkring

För en mätarsäkring högst 200A består elnätsavgiften av två delar: En fast nätavgift och en rörlig nätavgift. Storleken av fast nätavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek (passdel gäller) i ampere (A).

Ibland har fastigheten för stor mätarsäkring vilket innebär att kunden betalar för en effekt kunden aldrig använder. Ändring av mätarsäkringen får ske högst en gång under 12 månader. För en mätarsäkring större än 200A erläggs effektavgiften månadsvis för den uppmätta högst uttagna timeffekten respektive månad.

Så här byter du mätarsäkring

Anlita en auktoriserad elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet. Elektrikern kommer att sköta kontakten med oss men du får gärna påminna hen om att skicka in en föranmälan i god tid. När mätarsäkringen väl är på plats justerar vi din elnätsavgift på nästa faktura.

Föranmälan, kostnad och hanteringstid

Elektrikern kan sänka mätarsäkringen inom intervall 63-16 A eller höja den inom intervall 16-25 A och sedan skicka in en färdiganmälan till oss senast nästa dag. För alla andra ändringar av mätarsäkring ska elektrikern skicka in en föranmälan. I intervall 16-63 A gäller direktmätning och i intervall 80-600A gäller trafomätning. För varje ändring av säkring mellan dessa två intervall ska elektrikern bygga om mätartavlan eller mätarskåpet.

Vi tar inte någon avgift vid sänkning av mätarsäkringen eller vid höjning inom intervallet 16-25 A. Vid höjning till 35 A och högre gör vi en utredning för att avgöra om vi behöver öka kapaciteten i elnätet. Elektrikern kommer att få besked om våra villkor inom två veckor efter att anmälan är gjord. Skulle det krävas en utbyggnad av elnätet kan arbetet ta tre till sex månader. Vi lämnar in en offert.

 
Energieffektivisering
Enkla och snabba energispartips:
 1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 2. Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor. Genom att modernisera och ta hjälp av dagsljus- och närvarostyrning, kan ni använda energin smartare och göra stora kostnadsbesparingar.
 4. Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 9. Se över automatiska system.
 10. Välj bort tryckluftsystem och byt istället till elektriska apparater.
 11. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.