Välj rätt huvudsäkring

För en mätarsäkring, även kallad huvudsäkring, högst 200A består elnätsavgiften av två delar: En fast nätavgift och en rörlig nätavgift. Storleken av den fasta nätavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek (passdel/bottenplatta gäller) i ampere (A).

Ibland har fastigheten för stor mätarsäkring vilket innebär att kunden betalar för en effekt kunden aldrig använder. Ändring av mätarsäkringen får ske högst en gång under 12 månader. För en mätarsäkring större än 200A erläggs effektavgiften månadsvis för den uppmätta högst uttagna timeffekten respektive månad.

Så här byter du mätarsäkring

Anlita en auktoriserad elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet. Elektrikern kommer att sköta kontakten med oss men du får gärna påminna hen om att skicka in en föranmälan i god tid. När bytet är klart justerar vi din elnätsavgift på nästa faktura.

Föranmälan, kostnad och hanteringstid

För att sänka inom intervall 63-16A eller höja inom 16-25A räcker det om elektrikern skickar in en färdiganmälan till oss senast nästa dag. För alla andra ändringar av mätarsäkring ska elektrikern skicka in en föranmälan. I intervall 16-63 A gäller direktmätning och i intervall 80-600A gäller trafomätning. För varje ändring av säkring mellan dessa två intervall ska elektrikern bygga om mätartavlan eller mätarskåpet.

Vi tar inte någon avgift vid sänkning av mätarsäkringen eller vid höjning inom intervallet 16-25 A. Vid höjning till 35 A och högre gör vi en utredning för att avgöra om vi behöver öka kapaciteten i elnätet. Elektrikern får besked om våra villkor inom två veckor efter att föranmälan är gjord. Skulle det krävas en utbyggnad av elnätet kan arbetet ta tre till sex månader. Vi lämnar en offert.

Energieffektivisering

Se enkla tips på vår sida för energioptimering.