Såhär går en energideklaration till

Nedan ser du vad som ingår och de olika stegen som genomförs vid en energideklaration.

 

Större fastigheter
  • Insamling av energistatistik som behövs för beräkning
  • Insamling av övrigt underlag för beräkning och åtgärdsberäkning (ritningar, OVK-protokoll etc.)
  • Kontroll av värmesystem
  • Kontroll av vindsbjälklag
  • Kontroll av fönster och fasad
  • Insamling av information från tidigare radonmätning
  • Fastighetens energiförbrukning redovisas med vad som går till uppvärmning, varmvatten, hushållsel, fastighetsel etc.
  • Redovisning av kostnadseffektiva åtgärdsförslag
  • Byggnadens energiklass redovisas (A-G)
  • Fastigheten registreras hos boverket och gäller i 10 år