Såhär går en energideklaration till

Nedan ser du vad som ingår och de olika stegen som genomförs vid en energideklaration.

 

Större fastigheter
 • Insamling av energistatistik som behövs för beräkning
 • Insamling av övrigt underlag för beräkning och åtgärdsberäkning (ritningar, OVK-protokoll etc.)
 • Kontroll av värmesystem
 • Kontroll av ventilationssystem
 • Kontroll av vindsbjälklag
 • Kontroll av fönster och fasad
 • Insamling av information från tidigare radonmätning
 • Fastighetens energiförbrukning redovisas med vad som går till uppvärmning, varmvatten, hushållsel, fastighetsel etc.
 • Redovisning av kostnadseffektiva åtgärdsförslag
 • Byggnadens energiklass redovisas (A-G)
 • Fastigheten registreras hos boverket och gäller i 10 år

 

Vad är OVK protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en obligatorisk kontroll av ert ventilationssystem som måste utföras var 3:e eller 6:e år, se lista nedan. 

 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och två bostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

 

Exempel vad som omfattas i en OVK är förberedelser, platsbesök, protokollskrivning och inrapportering till respektive kommun. Flödesmätning och förslag på energibesparande åtgärder finns med i protokoll då förutsättningar föreligger.