Ett framtidssäkert elnät är viktigt för att främja företagande

C4 Energis främsta roll som elnätsägare är att se till att elen kommer till våra kunder så att du som företagare kan fokusera på din berksamhet och dina kunder. Vi äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och hela vårt nät är nedgrävt. Det ger dig som kund en stor trygghet och hög driftsäkerhet. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte väljer elnät själv. Däremot kan du välja vem du vill ha som elhandelsleverantör.

Vi har ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads kommun. För att alla ska kunna använda elen så säkert som möjligt är underhållsarbete mycket viktigt för oss, vi har väldigt få elavbrott i vårt nät.

Mätning av elenergi är också något vi gör. Det är för att du ska kunna få faktura efter rätt värde och för att du ska kunna se din elanvändning på ett överskådligt sätt. Du kan få utförlig information om din elanvändning på Mina Sidor.

Övervakningsplan

Statens Energimyndighet övervakar nätföretagen enligt ellagen. Myndigheten bevakar och analyserar elmarknaden. Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan och varje år lämna in en rapport. Här hittar du vår årliga rapport.