Gräva nära ledning

När du ska gräva eller bygga är det mycket viktigt att du undviker att skada kraftkablar av misstag. En skadad elledning kan resultera i strömavbrott med stora konsekvenser för bostäder, sjukhus, industrier och andra abonnenter.

För att veta var kraftkablar ligger nergrävda kan du begära en ledningsanvisning genom den kostnadsfria tjänsten www.ledningskollen.se.

Vid konstaterad eller misstänker skada kontakta genast kundservice på C4 Energi, vardagar 08:00-16:00 på 044-780 75 20. Stanna kvar och bevaka.
OBS! EN SKADAD KABEL KAN VARA LIVSFARLIG! RÖR DEN INTE OCH HÅLL AVSTÅND!

Skärmdump av Ledningskollen.se:s startsida
Ledningskollen

Vare sig du ska gräva själv på egen mark, ska gräva åt någon annan eller om du är en entreprenör så finns det flera goda skäl att använda Ledningskollen innan du börjar:

En fråga når alla berörda parter

När du vill veta var det finns ledningar i marken gör du en begäran om ledningsanvisning. Den når alla berörda ledningsägare, som är med i Ledningskollen, i området. Det innebär att du få information om var i marken ledningar för elektricitet, telefoni, fiber, vatten eller annan infrastruktur ligger.

Du minskar risken att gräva av andras ledningar

Genom att registrera ledningsanvisningsärenden inför grävning minskar risken att gräva av andras ledningar samt de kostnader det innebär. Ska någon annan gräva åt dig kan du låta den som gräver registrera ärenden åt dig.

Det är gratis

Ledningskollen kostar inget att använda, utan finansieras med offentliga medel.

Du får rätt underlag från början

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid. De flesta ledningsägare svarar redan nästa dag och nästan alla inom en vecka.

Maskinentreprenörerna och Ledningskollen samarbetar

Ledningskollen och Maskinentreprenörerna träffas regelbundet. Detta ger Maskinentreprenörerna möjlighet att ge synpunkter på hur Ledningskollen fungerar och hur tjänsten kan utvecklas.