Information om fjärrkyla

Vårt mål är att vara er leveranspartner som gör att ni får smidigt den kylning som behövs dag för dag, undviker underhållsproblem och ser till att ni kan dra ner på elförbrukningen.

 

Friskisosvettis-cykel 1040x720 tiny.jpg
Varför fjärrkyla?

När inomhusklimatet är viktigt för er verksamhet har vi en lösning som ger frisk sval luft och som alltid fungerar.

Med en fjärrkylningsanläggning minskar underhållet, ni slipper buller från utomhusaggregat, får lägre elförbrukning samtidigt som ni får ett anpassat inomhusklimat med frisk sval luft.

Dessutom hjälper ni Kristianstads miljö på flera sätt då vi använder oss av kallt grundvatten som vi pumpar upp för kylning.

 

Nyinstallation Fjärrkyla

Så här går det till

 1. Kontakta oss via kundservice eller direkt till vår företagsrådgivare

 2. Vi börjar med att gemensamt gå igenom förutsättningarna, era önskemål och behov.

 3. Projektavdelningen tar över ärendet och återkopplar förutsättningarna till vår företagssäljare. Ofta gör även projektsidan ett platsbesök som återkopplas med kunden.

 4. Vi återkopplar till kunden med offert.

 5. När du beslutat dig och lämnat ditt godkännande sker leveransplaneringen med löpande gemensam avstämning från vår projektavdelning.

 6. Leverans
  - Första steget är projektering vilket sker i samråd med entreprenaden och fastighetsägaren.

 7. - Anläggningsarbete påbörjas och tidsplaneras. Information lämnas till alla parter.
  - Anslutning, färdigställande och driftsättning.

 8. När leveransen är klar genomförs slutbesiktning gemensamt med dig som kund och dokumentation samt instruktioner överlämnas.

 

Fjärrkylans jämförelseprofil

Fjarrkyla_jamforelse_2023.png

Fjärrkylans energiprestanda under 2023 för C4 Energis fjärrkylaanläggningar.

 • Produktionsenhet Hammar: 1,26 MWh producerad kyla/MWH tillförd elektricitet.
 • Kylacentral Bastionen: 2,17 MWh producerad kyla/MWh tillförd elektricitet