Frågor och svar

Här finner du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Kan vi ansluta oss till fjärrkyla?

Vi kan leverera fjärrkyla till stora delar av Kristianstads centralort men fjärrkyla är inte lika utbyggt som fjärrvärme - men vi bygger ut vårt nät kontinuerligt för fjärrkyla. 

Hur fungerar det?

Fjärrkyla och fjärrvärme fungerar på samma sätt då det är vattenburet fram till er lokal men därefter skiljer det sig. Fjärrkylningsanläggningen kopplas samman med ventilationssystemet i fastigheten (och inte med värmesystemet som fjärrvärme gör).

Har du någon fråga som inte finns med här?

Vänligen kontakta vår kundservice vardagar 08:00-16:00 på telefonnummer 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se