Vår biogödsel återför näring till åkrarna

Biogödsel är en naturlig gödselprodukt som bildas när vi utvinner biogas. Biogödsel från Karpalunds biogasanläggning tillverkas av råvaror som ursprungligen är matavfall från hushåll, gödsel från lantbruket, rester från slaktindustri och andra restprodukter från livsmedels- och foderindustri. Efter värmebehandling och nedbrytning i syrefria tankar under lång tid får vi fram ett utmärkt gödningsmedel som innehåller alla växtnäringsämnen.

Fördelar med Biogödsel

  • Ett naturligt gödselmedel för grödorna med många värde fulla växtnäringsämnen.
  • Lätt att sprida, lätt att hantera, mindre lukt och tränger lätt ner i marken.
  • Marken blir mindre torkkänslig och har möjlighet att hålla mer vatten.
  • Gödseln är hygieniserad (värmebehandlad) vilket ger flera fördelar som exempelvis att ogräsfrön dör och sjukdomsspridning undviks.
  • Lantbruket blir en naturlig del av kretsloppet genom att återföra organisk näring till åkern.
  • Vår biogödsel är trygg och säker. Den är certifierad enligt SPCR 120 vilket innebär att den är kontrollerad och godkänd som gödsel till livsmedels- och foderproduktion.