Allmän information

Här finner du svar på många frågor som rör biogödsel.

Hur kan du som konsument bidra till att underlätta produktionen av biogödsel?

Källsortering är nyckeln till en så effektiv insamling och produktion som möjligt. Genom att följa de tips och råd som Renhållningen Kristianstad framhåller så möjliggör du att vi så effektivt som möjligt kan återbruka det organiska avfallet. Då kan vi framställa såväl biogas som biogödsel på ett än mer energieffektivt och miljövänligt sätt, och du är en del i vår strävan att sluta kretsloppet av livsmedelsproduktionen från odling till tallrik och åter till odlingen.

Används mer än bara matavfall för framställning av biogödsel?

Ja, det finns många rest- och avfallsprodukter som går att använda för framställning av såväl biogas som biogödsel. Exempel på vanliga produkter som används hittar du på vår sida om Produktion av biogödsel.

Hur fungerar biogödsel?

Läs mer på vår sida om hur biogödsel fungerar i praktiken samt på vår sida om hur produktionen av biogödsel går till.

Hur näringsrikt är vårt biogödsel?

Läs mer på vår sida om certifiering och analyser av näringsinnehåll.

Hur bör komposterbara sopor sorteras?

Korrekt hantering av komposterbara sopor underlättar för vårt arbete att producera ett så miljövänligt och effektivt biogödsel som möjligt.
Renhållningen Kristianstad har bra och tydlig information om hur sorteringen av matavfall bör gå till. Läs mer på deras hemsida för att få reda på vad som gäller för de boende inom Kristianstads kommun.