Produktion av biogödsel

Organiska rester innehåller mycket energi och växtnäring. När biogasen framställs genom rötning frigör vi näring i form av ett avfall som blir biogödsel. Denna produkt används sedan till många typer av odling.

Framställning av biogas och biogödsel

Biogödsel är ett viktigt tillskott för hållbar och effektiv odling. När näringen förs åter till jorden sluts också det naturliga kretsloppet. Nyckelfaktorer för biogödsel är en kvalitetssäker produkt, men också att hantering och förvaring blir så miljövänlig samt lättsam som möjligt. Biogödsel är restprodukten vid framställning av biogas, framställt genom en process som kallas rötning. Till skillnad från kompostering sker detta utan syre. Istället används bakterier i en syrefri miljö, vilket i sin tur också hjälper till att bevara näringen i biogödslen.

Exempel på vanliga råvaror som används vid framställningen av biogas och biogödsel är:

  • Rester från livsmedelsindustrin
  • Vegetabiliska oljor
  • Skörderester
  • Överblivna grödor (till exempel kasserade grödor och mellangrödor)
  • Naturgödsel
  • Källsorterat matavfall från hushåll, företag och restaurangverksamhet
  • Slaktavfall
  • Rester samt felproduktion vid foderframställan

Fler exempel på råvaror kan du hitta här på Avfall Sveriges sida om råvaror till produktionen.

Läs mer på vår sida med allmän information om biogödsel eller på Avfall Sveriges sida om biogasprocessen.