Brukare av biogödsel

Information till dig som använder, eller funderar på att använda, biogödsel i din produktion.

Biogödsel kan användas såväl vid EKO- som KRAV-märkt odling. Ännu ett plus i kanten för biogödsel är att den kan ersätta fossilt konstgödsel och inte heller har den intensiva, för många svårhanterliga, lukt som går hand i hand med traditionellt naturgödsel. Biogödsel binder dessutom näringsämnena bättre till jorden än många av dess föregångare, och kräver låg vatteninblandning.