Ventilationskontroll (OVK)

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en regelbunden inspektion och mätning av ventilationssystem i byggnader. Syftet är att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt och möter normer för luftkvalitet och energieffektivitet.

En ventilationskontroll är nödvändig för att skapa en hälsosam inomhusmiljö och upprätthålla optimalt luftutbyte. OVK utförs vanligtvis av certifierade tekniker och är obligatorisk för olika typer av fastigheter med ventilationsanläggningar.

Kontrollerna av ert ventilationssystem måste utföras var 3:e eller 6:e år i olika typer av större fastigheter, se lista nedan.

Vad innehåller en ventilationskontroll? 

I en OVK är förberedelser, platsbesök, protokollskrivning och inrapportering till respektive kommun exempel på vad som omfattas i ett protokoll. Flödesmätning och förslag på energibesparande åtgärder finns med då förutsättningar föreligger.

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och två bostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.