Leverantörer av råvaror

Här följer lite information som kan beröra dig som är, eller planerar att bli, en av våra leverantörer av råvaror till produktionen av biogas och biogödsel.

Upphämtning av råvaror

Är du nyfiken på lösningar gällande transport till och från din verksamhet? Vare sig det handlar om rådgivning eller tjänster för transport gällande råvaror till biogödsel så finns vi här för att besvara dina frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vilka produkter kan återvinnas?

Med undantag för exempelvis träceller så kan väldigt många typer av organiskt avfall användas i tillverkningsprocessen för biogas och biogödsel. Läs mer på vår sida om produktion av biogödsel.