Solpunkten vår solcellspark

Vi tycker det ska vara enkelt för företag att investera i förnybar el. Därför byggde vi Solpunkten™ vår solcellspark så att alla företag kan jobba med solenergi.

Viktig information!

Andelarna i Solpunkten blev fulltecknade den 25 augusti 2022 och därmed har vi stängt för intresseanmälningar.

Solpunkten består av 10 000 solcellspaneler och producerar solenergi varje dag, året runt.

Som företag eller ekonomisk förening har du tre möjligheter att köpa in dig i solcellsparken.

a) Som andelsägare i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening
Man kan köpa enskilda andelar eller ta något av våra färdiga paket, small, medium eller Large. För att köpa andelar behöver du ha C4 Energi som din elhandelsleverantör.

b) Som direktägare köper du och äger paneler och teknik i solparken som producerar solcellsel vilket ger en fastställd effekt. Ditt företag kan tillgodoräkna sig den energi panelerna producerar.

c) Med fastprisavtal köper du el till fast pris producerad av en andel i parken till ett bestämt pris.  Fastprisavtal utformas alltid tillsammans med företagsrådgivare efter kundens unika behov.

Som andelsägare i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening
När du köper solcellsandelar blir ditt företag automatiskt delägare i föreningen. Din andel producerar energi som får ett värde varje månad i kronor baserat på marknadspris. När du sedan får din vanliga El-faktura från oss för hela din elkonsumtion dras beloppet för din solcellsandel av från fakturan.

Fördelar som andelsägare
Som andelsägare blir du din egen elproducent utan att behöva montera upp egna solpaneler. Du kan köpa andelar som täcker upp till 60% av ditt energibehov. Som medlem i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening kan du som andelsägare ta del av solenergi från Solpunkten.

Direktägandets fördelar
Som direktägare får du tillgodoräkna allt som din anläggning producerar och värdet basert på vad dessa producerar. Detta gör att du helt enkelt blir din egen elproducent.

Fördelar med Fastprisavtal
Med fastprisavtal riskreducerar du genom prisspridning och bidrar dessutom till ett klimatsmart samhälle.

Du väljer närproducerat och lokalt
C4 Energi är ditt lokala energibolag och vi bryr oss om Kristianstad. Elen från solparken är närproducerad och så lokal den kan bli.