Så här fungerar det

Vilka egenskaper har biogödsel och vad händer när den används? Nedan får du lite mer information om just detta.

Biogödslets sammanfattade egenskaper

Biogödsel kallas det gödselmedel som bildas efter rötning i en gårdsbiogasanläggning eller större samrötningsanläggning som rötar olika typer av organiskt material så som stallgödsel, grödor, skörderester och rena källsorterade avfallsslag. När biogödsel sprids på åkermark tillförs nyttig växtnäring och bördighetshöjande kol. Även oönskade ämnen, så som vissa tungmetaller, kan komma med biogödseln men då inte i sådana mängder att det normalt sett överstiger stallgödsel. Dessa varierar också beroende på vilka produkter som används i framställningsprocessen.

Exempelvis så har potatis, morötter och selleri ett högre innehåll av kadmium än många andra produkter. Andra produkter kan istället ha högre innehåll av ett annat ämne. Löpande kvalitetsarbete pågår därför för att minska risken för oönskade ämnen. Innehållet i biogödseln regleras dessutom genom certifieringen SPCR 120 för att säkerställa en tillförlitlig produkt av hög kvalitet.
Titta gärna även på vår sida med allmän information om biogödsel.

För mer detaljerad information gällande växtnäringseffekt, mikronäringsämnen och bördighetseffekt går det att läsa på Avfall Sveriges sida om biogödsel.

Avfall Sveriges hemsida om biogödsel