Frågor och svar

Här finner du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Varför skiljer sig energipriset mellan vinter och sommar?

Under de kalla vintermånaderna kostar det mer för oss att producera fjärrvärme än vad det gör på sommaren. Vi vill att våra kostnader ska återspeglas i våra kunders pris. Därför skiljer det sig också i pris mellan de varma och de kalla månaderna. Den nya prismodellen ger er som kund bättre incitament till att genomföra rätt energieffektiviseringar i er fastighet.

Vad menar ni med effektpris?

Effektpriset grundas på uppmätta värden av er fastighets värmeförbrukning per dygn, delat med 24 timmar. Detta är alltså fastighetens dygnsmedeleffekt. Den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna ligger till grund för effektkostnaden. Dock som lägst 3 kW. Effektpriset speglar hur mycket effekt vi måste reservera i vår anläggning till just er fastighet.

Varför tar ni betalt för effekt?

Både produktion och distribution i fjärrvärmesystemet dimensioneras efter behoven under den allra kallaste perioden på året. Upprätthållandet av denna kapacitet kostar pengar. Genom att ta betalt för vad varje fastighet förbrukar kan kostnaderna för kapaciteten i produktion och distribution fördelas på ett mer korrekt sätt än tidigare. Effektiviseringsåtgärder som sänker förbrukningen när det är som kallast innebär således en kostnadsbesparing för både kunderna och C4 Energi.

Hur kan man vara säker på att mätvärdena stämmer?

Alla mätare som används är noga kontrollerade och provade av en ackrediterad mätfirma och byts ut var 10 år enligt lagen. Innan ni debiteras så görs det också en validering på att de mätvärden som inkommit är korrekta.

Hur kan det komma sig att kostnaden för effekt skiljer sig mellan likadana hus?

Effektbehovet skiljer sig åt beroende på storleken på fastigheten men också på beteende och antal boende i hushållet. Det kan också skilja sig beroende på att likadana fastigheter har genomfört olika typer av effektiviseringsåtgärder.

Har ni information om energimix, ursprung och jämförelseprofiler?

Se info om fjärrvärmens uppgifter från föregående kalenderår här.

Har du någon fråga som inte finns med här?

Vänligen kontakta vår kundservice vardagar 08:00-16:00 på telefonnummer 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se