Priser och villkor

Här hittar ni våra fjärrvärmepriser för företag.

 

Pengar och ett hus

Aktuellt: Fjärrvärmebränslets prisökning

Fjärrvärmebränslets priser har ökat markant för alla fjärrvärmeleverantörer i landet. Detta till följd av en ökad efterfrågan och en minskad tillgång. Läs mer om bakgrunden till fjärrvärmebränslets prisökning och vad detta innebär.

Energipriser
Säsongspris Intervall Pris
Sommar 1/4 – 31/10 40,00 öre/kWh
Vinter 1/11 – 31/3 57,20 öre/kWh

 

Effektpris

Ert effektpris beror på fastighetens dygnsmedelseffekt. Det beräknas på uppmätta värden av er fastighets värmeförbrukning per dygn, delat med 24 timmar. Den högsta dygnsmedelseffekten under de senaste 12 månaderna ligger till grund för effektkostnaden (dock lägst 3 kW). Effektpriset speglar hur mycket effekt vi måste reservera i vår anläggning till just er fastighet. Nedan illustreras hur effektpriset påverkas av din dygnsmedeleffekt. Ju mer effekt, desto lägre blir effektpriset per kW.


Kontakta företagsrådgivare om du vill ha hjälp med att beräkna din kostnad.

Serviceavtal
Typ Årliga funktions-kontroller Intervall Årspris Övrigt
A 4 st 1 tillfälle 1/4 - 30/9 (sommar)
3 tillfällen 1/10 - 31/3 (vinter)
2 580 kr  
B 12 st 1 tillfälle varje månad 7 720 kr Påfyllning av avhärdningsfilter
C 24 st 2 tillfällen varje månad 16 710 kr Påfyllning av avhärdningsfilter
 
Salt (för avhärdningsfilter)
Omfattning Avlämning Pris
1 säck Till dörren 139 kr
1 säck Till inomhusförvaring 154 kr
Pall (40 säckar) Till dörren 5160 kr
Pall (40 säckar) Till inomhusförvaring 5560 kr