Priser och villkor

Nedan hittar ni våra fjärrvärmepriser för företag.

Pengar och ett hus

Energipriser
Säsongspris Intervall Pris
Sommar 1/4 – 31/10 25,25 öre/kWh
Vinter 1/11 – 31/3 50,50 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset grundas på uppmätta värden av er fastighets värmeförbrukning per dygn, delat med 24 timmar. Detta är alltså fastighetens dygnsmedelseffekt. Den högsta dygnsmedelseffekten under de senaste 12 månaderna ligger till grund för effektkostnaden. Dock som lägst 3 kW. Effektpriset speglar hur mycket effekt vi måste reservera i vår anläggning till just er fastighet. Nedan illustreras hur effektpiset beror på din dygnsmedeleffekt.
Bild av exempel på effektkurva vid dygnsmedelsberäkning

Kontakta företagsrådgivare om du vill ha hjälp med att beräkna din kostnad.

Serviceavtal
Typ Årliga funktions-kontroller Intervall Årspris Övrigt
A 4 st 1 tillfälle 1/4 - 30/9 (sommar)
3 tillfällen 1/10 - 31/3 (vinter)
2 180 kr  
B 12 st 1 tillfälle varje månad 6 530 kr Påfyllning av avhärdningsfilter
C 24 st 2 tillfällen varje månad 14 135 kr Påfyllning av avhärdningsfilter
 
Salt (för avhärdningsfilter)
Omfattning Avlämning Pris
1 säck Till dörren 112 kr
1 säck Till inomhusförvaring 129 kr
Pall (40 säckar) Till dörren 4000 kr
Pall (40 säckar) Till inomhusförvaring 4400 kr