Byggvärme

Med byggvärme kan ni får värme till er byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Bygghjälm och mätverktyg ligger ovanpå byggritningar på ett bord i trä.

Byggvärme kan användas till såväl avfuktning som torkning av fastigheten och ni har inga fasta diftskostnader utan betalar endast för den energi som förbrukas. När byggentreprenaden är klar omvandlas byggvärmen till permanent fjärrvärme och anpassas efter olika behov och förutsättningar.

Fördelar med byggvärme

  • Lägre kostnader än andra tillfäliga energikällor, som till exempel eldrivna fläktar eller gasolaggregat.
  • Leveranssäkert. Mängden begränsas enbart av fjärrvärmenätets kapacitet samt överrenskommet effektbehov.
  • Ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med byggvärme kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.
  • Vid beställning av fjärrvärme meddelar ni att byggvärme önskas och ett separat avtal tecknas.

Avtalet gäller från och med inkopplingsdatum till det att fastighetsägaren tar över fastigheten. Det åligger byggentreprenören att meddela C4 Energi AB, vilket datum fastighetsägaren tar över (slutdatum för byggvärmen).

Vad kostar det?

Här ser du aktuella priser kopplat till värme.