Våra priser för elnätet privatkunder

Nätavgiften avser kostnaden för överföring av el till ditt hem, samt drift och underhåll av elnätet.

Prislista för elnät - Säkringstariff

Gäller från och med 2024-01-01

Mätarsäkring Ampere (A)

Fast nätavgift kr/år inkl.moms

Fast nätavgift kr/år exkl.moms

Lägenhet 2 010 1 608
16 A 4 350 3 480
20 A 6 025 4 820
25 A 7 525 6 020
35 A 11 010 8 808
50 A 16 295 13 036
63 A 21 500 17 200
80 A 30 545 24 436
100 A 42 785 34 228
125 A 60 750 48 600
160 A 82 065 65 652
200 A 107 035 85 628

 

Rörlig överföringsavgift Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan)

Läs om den formeln för den rörliga överföringsavgiften här.

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer.